Tävling Rating Ronder och Datum Poäng Pris
    ÖSS Novemberblixt   1 2 3 4 5 6 7    
    2018-11-06 01-sep  /  /  /  /  /  /  /    
        8 2 3 4 5 6 7    
1   Cameron Fetterplace   1 1 1 1 1 0 0 5 3
        7 1 8 3 4 5 6    
2   Jesper Wallberg   0 0 1 0 0 1 0 2 6
        6 7 1 2 8 4 5    
3   Åke Myrberg   0 0 0 1 1 1 1 4 4
        5 6 7 1 2 3 8    
4   Bengt Öberg   1 0 0 0 1 0 1 3 5
        4 8 6 7 1 2 3    
5   Ingemar Olofsson   0 1 0 0 0 0 0 1 7
        3 4 5 8 7 1 2    
6   Sven-Olof Andersson   1 1 1 1 1 1 1 7 1
        2 3 4 5 6 8 1    
7   Anders Nylén   1 1 1 1 0 1 1 6 2
        1 5 2 6 3 7 4    
8                        
Månadsblixten spelades med betänketiden 3 min + 2 sek/drag.