Klickbar karta över Sveriges 25 Distriktsförbund


Sveriges 25 Distriktsförbund är en länksamling med tillhörande Sverigekarta indelad i våra schackdistrikt för geografisk sökning av klubbar.

Sverigekartan är klickbar och länkad till Schackcentralens distriktsförbund-sidor.

Några användbara länkar:

Sveriges SF               Fide
Schackcentralen        Schackportalen
 
 
 
Norrbottens SF Västerbottens SF Jämtland-Härjedalens SF Ångermanlands SF Medelpads SF Hälsinglands SF Gästriklands SF Dalarnas SF Värmlands SF Örebro Läns SF Västmanlands SF Södermanlands SF Upplands SF Roslagens SF Stockholms SF Västergötlands SF Göteborgs SF Östergötlands SF Smålands SF Hallands SF Nordvästra Skånes SF Nordskånes SF Blekinge SF Skånes SF Gotlands SF