Tabell för spelare med ratingtal under 2200

Ratingskillnad Vinst för
den bättre
Vinst för
den sämre
Remi för
den bättre
Remi för
den sämre
Förlust för
den bättre
Förlust för
den sämre
    0 -   10
  11 -   33
  34 -   56
  57 -   79
  80 - 102
103 - 126
127 - 151
152 - 178
179 - 207
208 - 236
237 - 270
271 - 308
309 - 352
353 - 409
410 - 499
500 -       
+ 16
+ 15
+ 14
+ 13
+ 12
+ 11
+ 10
+   9
+   8
+   7
+   6
+   5
+   4
+   3
+   2
+   1
+ 16
+ 17
+ 18
+ 19
+ 20
+ 21
+ 22
+ 23
+ 24
+ 25
+ 26
+ 27
+ 28
+ 29
+ 30
+ 31
     0
-   1
-   2
-   3
-   4
-   5
-   6
-   7
-   8
-   9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
     0
+   1
+   2
+   3
+   4
+   5
+   6
+   7
+   8
+   9
+ 10
+ 11
+ 12
+ 13
+ 14
+ 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
-   9
-   8
-   7
-   6
-   5
-   4
-   3
-   2
-   1

Tabell för spelare med ratingtal över 2200

Ratingskillnad Vinst för
den bättre
Vinst för
den sämre
Remi för
den bättre
Remi för
den sämre
Förlust för
den bättre
Förlust för
den sämre
    0 -   10
  11 -   33
  34 -   56
  57 -   79
  80 - 102
103 - 126
127 - 151
152 - 178
179 - 207
208 - 236
237 - 270
271 - 308
309 - 352
353 - 409
410 - 499
500 -       
+   8   
+   7½
+   7   
+   6½
+   6   
+   5½
+   5   
+   4½
+   4   
+   3½
+   3   
+   2½
+   2   
+   1½
+   1   
+   ½  
+   8   
+   8½
+   9   
+   9½
+ 10   
+ 10½
+ 11   
+ 11½
+ 12   
+ 12½
+ 13   
+ 13½
+ 14   
+ 14½
+ 15   
+ 15½
  0
-   ½  
-   1   
-   1½
-   2   
-   2½
-   3   
-   3½
-   4   
-   4½
-   5   
-   5½
-   6   
-   6½
-   7   
-   7½
  0
+   ½  
+   1   
+   1½
+   2   
+   2½
+   3   
+   3½
+   4   
+   4½
+   5   
+   5½
+   6   
+   6½
+   7   
+   7½
-   8   
-   8½
-   9   
-   9½
- 10   
- 10½
- 11   
- 11½
- 12   
- 12½
- 13   
- 13½
- 14   
- 14½
- 15   
- 15½
-   8   
-   7½
-   7   
-   6½
-   6   
-   5½
-   5   
-   4½
-   4   
-   3½
-   3   
-   2½
-   2   
-   1½
-   1   
-   ½