Skollag-DM  28/3 2004.

Campus, Östersund

Lågstadiet:

( 15 min./spelare - 3-dubbelrondigt)   1  2  3  4  S:a 

1. Anton Silfver	Mimergården	   111 111 111 9 p
2. Simon Nerpin		Storvikens skola 000   0½1 111 4½ p
3. Per Näslund		Fjällsta	 000 1½0   110 3½ p
4. Kennet Ling		Grevåkerskolan	 000 000 001   1 p

Lagpriset i skollag-DM: Lågstadiet: 1) Mimergården, Östersund
Mellanstadiet:


1. Joakim Silfver	Torvallaskolan	 5 p
2. Anders Wik		Grevåkerskolan	 4 p
3. Christoffer Olsson	Östbergssklan	3,5 p
4. Daniel Strindlund	Grevåkerskolan	 3 p
5. Sebastian Granlund	Grevåkerskolan	 3 p
6. Max Bågling		Grevåkerskolan	 3 p
7. Emil Nilsson		Fjällsta	 3 p
8. Måns Laxvik		Fjällsta	 1 p
9. Robert Strömberg	Mimergården	 0 p
	 

Segrande lag i skollag-DM: Mellanstadiet 1) Grevåkerskolan, Hammerdal
Högstadiet:


1. Magnus Hägglund	Treälvsskolan	  4 p 
2. Nils Eriksson	Treälvsskolan	  3 p 
3. Tomas Leopold	Treälvsskolan   2,5 p 
4. Daniel Halvarsson	Treälvsskolan	  1 p 

Segrande lag i skollag-DM: Högstadiet 1) Treälvsskolan, Lit.
Gymnasiet:


1. Jonathan van der Wie	  Palmcrantzskolan 6 p 


Segrande lag i skollag-DM: Gymnasiet 1) Palmcrantzskolan, Östersund.
De tre äldsta åldersklasserna spelade i en gemenmsam grupp, 6 ronder monrad, 25 min. / spelare och parti. Segrande lag är kvalificerade till riksfinal, 22-23/5.